OBRIM MATRICULA


“Artesans de l’Educació”

Un espai d’aprenentatge i d’inspiració per a totes les persones que tenen més influència en la l’educació dels infants o adolescents: els pares i les mares.
Un espai per a créixer i adquirir noves competències,  així com també millorar les ja existents, per a poder capacitar a les noves generacions amb eines emocionalment ecològiques per a la recerca de solucions davant els reptes que la vida els planteja.    
Un espai on els pares i les mares puguin trobar recursos per ajudar als seus infants o adolescents a desenvolupar-se d’una manera integradora (cost, ment, emoció) i poder construir una societat més sostenible i equilibrada

Veure contingut programa

Calendari: 
15 d’Octubre, 12 de Novembre, 17 de Desembre, 14 Gener, 11 de Febrer, 11 de Març, 8 d’ Abril i 6 de Maig.
Horari: Dissabte matí  de 9h30 a 12h30
LLoc: Societat la Principal “El Casal”
Preu:  150 euros per persona.
Descompte 10% associats EscolaPiM i Societat la Principal. 
Descompte 10% pel segon membre de la parella.

Formació a càrrec Eva Garcia Coach i Formadora a la Fundació Àmbit Institut Ecologia Emocional. i enviar justificant de pagament a

Inscripcions omplir on-line el formulari i enviar justificant de pagament a escolapim@gmail.com   

Comentaris