La GelosiaQuè és?

La Gelosia és un sentiment, en molts casos irracional, relacionat amb la sensació de la pèrdua de l'amor i l'estima. Aquesta emoció produeix en alguns casos i de forma transitòria, una desestabilització de l'autoimatge, acompanyada d'una inseguretat personal.
Cada familia té unes creences davant de la gelosia. Depenent de com tractem aquesta creença i haurà una actitud o un altra.

Què podem fer?

Tractar cada nen com únic, segons les seves necessitats i creant espais individuals. Les circumstàncies que acompanyen el naixement de cada fill és diferent, per tant cada fill rep un tipus de tracte.
El nen ha de notar que els pares tenim un racó del nostre cor per a cada fill

Deixar que manifestin lliurement el que senten i donar-los la possibilitat de parlar-ne.

Escoltar-los sempre, a excepció de quan ens cridin o ens parlin malament.

Hem de prendre consciència que amb les nostres paraules els convencerem, però és fonamental el nostre comportament, amb el nostre model és com els ajudarem.

No deixar-se manipular per les demandes exagerades. Moltes baralles són per cridar l'atenció. Els pares no han d'intervenir en les baralles. Només intervindran en els casos que manifestin un excés d'agressivitat.

No posar etiquetes ja que són judicis personals.

No fer mai comparacions.

Ha de quedar clar que els germans s'han de respectar com a persones que són.

L'adult ha de saber posicionar-se i les normes han de ser per a tots iguals.

Oferir als nostres infants un ambient de seguretat i respecte.

En cas d'agressió als germans, prioritzar l'atenció de l'agredit, sobre el càstig de l'agressor. (En cas contrari, l'unic que necessita el que agredeix, per cridar l'atenció, es tornar a agredir)

Bibliografia: "Jo, siempre él"  A. FAber y E. Mazlish. Ed. Alfaguara.

Comentaris