5a sessió: Els valors i l'autoestima

ELS VALORS:

¿Que es el més important per a tu a la vida?

Creem la nostra vida en funció de l'ordre dels nostres valors: família, feina, diners, temps de lleure, salut...

Els valors que posem en els tres primers llocs són els aspectes de la nostra vida en els que no ens sap gens de greu destinar-hi temps, diners i converses.

En funció de la coinciedencia dels nostres valors amb la de les altres persones fan que congeniem bé amb unes i que d'altres no ens caiguin bé.

Posar en comú els valors amb la parella i respectar el seu ordre de preferències ajuda a tenir una millor conversa i una bona relació.L'AUTOESTIMA:

Estimar-se és una consequència de sentir-se estimats.

Si de petits no s'han sentit estimats de grans no podran estimar-se ells. Cal vigilar que els nostres fills no es "deformin" per agradar-nos i obtenir així la nostra atenció. Hem de valorar-los tal i com són.

Que fa créixer l'autoestima dels nostres fills i filles?

Quan ells noten que creiem en ells, se senten escoltats, valorats, autònoms, responsables,...

Que no fa créixer la seva autoestima?

Quan reben critiques negatives, crits, etiquetes, comparacions... Quan no acceptem  que tots som diferents.

Comentaris