ENTENDRE PER A COMPRENDRE


El passat divendres vam tenir l'oportunitat de poder escoltar a Inez Marçal. Doctora en art i educació, en el camp de la comprensió Emocional per la Universitat de Barcelona. Arterapeuta Junguiana i Artista. Per saber més sobre ella podeu anar al següent enllaç


"Per a poder comprendre primer cal entendre. Els adults som els responsables de crear un espai per a que els nois i noies puguin expressar el què senten. I per a que això passi, els adults hem de creure que això és possible"

Moltes gràcies Inez !!!


Comentaris