Prevenció de la violència entre joves i adolescents

Article projecte aniversari 

Autors: Mercè Conangla i Jaume Soler

Data: 10/06/23 


 1. EN QUIN ESCENARI ENS TROBEM?

En aquests moments estem immersos en dinàmiques socials vinculades a la incertesa, la immediatesa, l'absència de vincles de qualitat degut a les presses, a la manca de conciliació o desestructuració familiar i a l’impacte de les noves tecnologies i la IA en les nostres vides.

Les escoles reben alumnat amb moltes dificultats no diagnosticades. Hi ha infants que molt sols, adoptats o acollits per noves famílies que tenen problemes per integrar-se.

Hi ha nens i nenes procedents d'altres cultures, amb molta diversitat que acaben xocant - sovint per prejudicis heretats dels seus adults.

Hi ha molts infants, adolescents i joves que no saben o no disposen de recursos adaptatius per saber de quina altra manera es poden desfer de la tensió acumulada, de l'agressivitat retinguda... llavors es desfoguen atacant a alguns companys o companyes especialment vulnerables.

**El mon que reben com a llegat els nostres infants i joves, deixa molt que desitjar, i està afectant greument la seva salut emocional i mental.

2. QUÈ ÉS BONDAT EN ACCIÓ?

Bondat en Acció és intel·ligència sensible i sabia, la màxima expressió de la intel·ligència individual que inclou la consciència de que “intersom” amb els altres éssers vius i la natura1.

És la millor base per a una ment sana, és el millor antídot davant el bullying i tot tipus de violència, això com la millor recepta per a la salut emocional.

Ens aporta anticossos per a eliminar tot indici de crueltat cap a tota forma de vida.Sabem que la bondat es pot educar i entrenar, i que els seus beneficis son incalculables.

És el moment de passar de la bondat a la bondat en acció. D’un valor desitjat o pensat aun valor viscut. Perquè de res serveix la teoria si no s’aplica. Sense acció tot es queda en el pensament o en el sentiment, però no es transforma el món. 

Proposem aplicar programes de Bondat en Acció a les Comunitats Educatives per a reduir els nivells de bullying i violència.3. QUINS SON ELS BENEFICIS GENERALS APLICAR EL PROGRAMA “BONDAT EN ACCIÓ”

BENEFICIS INDIVIDUALS

 Augmenta la producció de serotonina que regula l'estat d'ànim i plaer

 Alleujament de la tensió

 Major sentiment subjectiu de felicitat i major connexió amb el món

 Reducció del sentiment de soledat i els nivells de violència

A NIVELL SOCIAL

 Orientació cap a la Cultura de la Pau.

 Prevenció de totes les formes de violència

 Reducció del sofriment generat per relacions basades en l' egoisme i la supervivència.

 Reducció dels nivells d' estrès.

 Augment dels nivells de creativitat amorosa.

 Reducció de l' agressivitat en el llenguatge i reducció de conflictes.

 Espais de convivència on hom pot trobar el seu lloc en la seva diversitat.

PER AL MÓN (PLANETA)

 Respecte cap a totes les formes de vida i protecció d'espècies vulnerables que poden acabar extintes. (Increment de la biodiversitat)

 Millor ús dels recursos, més equitat.

 Un planeta més viu, amb més biopsicodiversitat, més agermanat on la bellesa dels seus paisatges interiors i exteriors també sigui font de benestar per a tothom

4. A QUÈ RESPON EL PROGRAMA BONDAT EN ACCIÓ?

 Respon a la voluntat de generar un espai on aprendre, observar, descobrir i entrenar la bondat, començant per les persones referents que participen en l'educació de la futura generació.

 Respon a la necessitat de prevenir i millorar la salut mental i emocional de la futura generació.

 És vivencial, pràctic i dona eines que ajuden a orientar i incorporar en el dia a dia aquest valor a fi de que ocupi l'espai que ara està colonitzant la violència.

 Volem ciutadans orientats a la cultura de pau i capaços de gestionar el seu mon emocional de forma sostenible i sana.

I, si volem que la futura generació pugui activar el potencial de la bondat, aquest ADN del cor, cal que els adults referents integrem la Bondat en Acció en el nostre dia a dia.

Tot adult és un educador perquè és un referent d’una manera de ser, de fer i d’estar en aquest món.

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ:

Llibre BONDAT EN ACCIÓ. M. Conangla i J. Soler, Editorial Amat

https://www.fundacioecologiaemocional.org

https://www.fundacioecologiaemocional.org/es/la-imperiosa-necesidad-de-la-bondad-en-nuestra-vida-2/

https://www.fundacioecologiaemocional.org/es/la-imperiosa-necesidad-de-la-bondad-en-nuestra-vida/

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-de-viure/la-practica-de-la-bondat/audio/1082169/

https://www.cuerpomente.com/nos-inspiran/entrevista-conangla-emociones_7195?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=trafico

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-manera-bondad-puede-mejorar-salud-20200611083233.html

https://www.fundacioecologiaemocional.org/wp-content/uploads/2022/04/NEWSLETTER-01-23-ABRIL-2022-BONDAT-I-SOLIDARITAT.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=2DGg_KQnIjk

CONTACTE AMB ELS AUTORS:

TWITTER: EcoEmocional

INSTAGRAM: MerceConangla / solerconangla_ecoemocional

Tot seguit trobareu un parell de fotografies. La primera correspon a la xerrada "Estima'm per a què me'n pugui anar" realitzada el febrer 2016 i la segona fotografia correspon a la xerrada "Vida una universit@rt" que correspon al setembre 2016. 

Des de la junta directiva de l'Escola de Pares i Mares del penedès volem donar les gràcies a la senyora Mercè Conangla i el senyor Jaume Soler per aquest article, i per totes les propostes que van creant cada any amb l'objectiu d'augmentar el benestar de les persones.La junta d'EscolaPiM.


Comentaris