TALLERS PER A FAMILIES

 


Després de dos anys de parada fem una proposta de tallers presencials i gratuïts adreçats a pares, mares, tutors, tutores legals, i a totes aquelles persones que tinguin inquietuds pel món educatiu. 

Objectius

Identificar les eines que poden ajudar a l’ adult per a que es converteixi en la seva millor versió com a persona educadora, i pugui actuar amb més afectivitat i efectivitat.

Seleccionar i identificar els valors i principis de la persona educadora.

Distingir habilitats i competències comunicatives i sòcio-emocionals individuals del moment present,  potenciar-les per tal de crear una vinculació justa i equilibrada amb l’infant. 

Itinerari- Calendari

·                       1 d'octubre. Educar infants i joves del tercer mil·lenni

·                       5 novembre. Resolució dificultats més habituals educació d’avui.

·                       3 de desembre. Comunicació per crear benestar a la llar.

·                   14 de gener.  Estratègies per crear normes i definir límits.

·                       4 de febrer. Recursos per potenciar capacitats sòcio-emocionals.

·                       4 de març. Set estratègies per crear vincles afectius sans.

·                       1 d'abril.  Actituds i conductes per a una convivència sense violència.

·       6 de maig. 10 valors per educar : Diferencia. Respecte. Paciència. Treball. Coherència.  Responsabilitat. Compromís. Perseverança. Generositat. Gratitud. 

Horari

Primer divendres de mes de 17h30 a 19h30 

Grups presencials

Mínim 10 persones.

Màxim 20 persones.

 

Preu

Preu dels tallers GRATUÏT

 

Espai:

Les sessions es realitzaran a L’Escorxador de Vilafranca del Penedès, un espai per activitats culturals i d’entitats i associacions del Penedès.  

Contingut sessions

El contingut de les sessions s’agrupen en 5  conceptes:

 

AUTOCONEIXEMENT

Identificació de les àrees de millora i fortaleses de l’adult per tal de descobrir  la millor versió d’ell mateix per tal de posar-la al servei d’un mateix i dels altres.

Prendre consciència de la pròpia  historia familiar per tal de realitzar una transformació personal, i aconseguir pau i benestar interior alhora que es millora les relacions amb les persones del nostre entorn.

Com es construeix la identitat de cadascú.

 

COMUNICACIÓ

La Comunicació No violenta. Comunicació verbal i no verbal. L’ Escolta.

Identificació de les principals barreres en comunicació.

Formulació de preguntes.

Com parlar de temes difícils.

Com donar les gràcies.

Com expressar les nostres necessitats.

 

EDUCACIO EMOCIONAL

Identificació i comprensió de les pròpies emocions per tal de saber gestionar-les davant situacions de dificultat.

Tècniques i exercicis de relaxació per aconseguir una atenció plena.

Recursos per crear un clima de confiança en les llars i les escoles.

Com potenciar la creativitat i fer créixer l’autoestima, resiliència i l’autonomia.

 

 

PRINCIPIS I VALORS

Identificació de què són els valors i que ens aporten a la vida personal i familiar.

Selecció dels valors del moment present, tant individuals com els de la nostra família.

Diferencies entre educar des de la igualtat, equitat o unicitat.

 

NORMES I LIMITS

Definició de límits. Identificació de les limitacions de l’adult.

Com establir normes per a una bona convivència a les llars i les escoles.

Com acompanyar els infants en les seves responsabilitats.

Estratègies per a gestionar i resoldre els conflictes de manera pacifica. 

Metodologia

Les  sessions es desenvoluparan de forma activa i pràctica, vivencial i participativa. Es treballa des de la  metodologia del Coaching i el model d’Ecologia Emocional. Utilitzant com a recurs educatiu : el joc, els contes, les metàfores, música, pel·lícules així com també  tècniques corporals de moviment per tal d’aconseguir els objectius marcats en la jornada.

 

Formadora

Eva García Navarro

Coach Executive Ontològic, per l ‘Escola Europea de Coaching. Acreditada per ICF.

Docent per a la formació professional per a l’ocupació.

Experta en Ecologia Emocional.

Certificada com a CL2 en Alba Emoting.

Facilitadora per a processos de canvi paradigma educatiu i social

Més informació www.coachevagarcia.com

 

Inscripcions

Per a participar en aquesta proposta, cal enviar un correus electrònic a l’adreça: escolapim@gmail.com abans del dia 28 de setembre 

Indicar en el correus electrònic:

  • nom i cognom de la persona assistent
  • adreça electrònica i telèfon de contacte 

Places limitades. En cas d’excés es computarà per rigorós ordre d’inscripció.

Per tal que es pugui realitzar les sessions calen un mínim d’inscrits.   

Mesures Covid-19:

·         Rentada de mans amb gel  abans d’entrar a la sala

·         Mascareta posada correctament tota la duració del taller

 

 

Comentaris