Punt de Pardida


Curs Artesans de l'Educació
Primera sessió: L'equipatge que no pesa.
què portem en el nostre equipatge pel viatge de la vida?Comentaris