"Artesans de l'Educació"

S'activa a L'Institut d'Ecologia Emocional l'espai per a pares i mares. Un espai d'inspiració i construcció de coneixement a partir de la trobada, un espai on els adults poden trobar recursos i estrategies per acompanyar als seus infants, des de la mirada de l'ecologia emocional.

Un espai per a que els nostres infants puguin desenvolupar-se d'una manera integradora, per tal de construir una societat més sostenible, equilibrada i justa.

Comentaris