La nostra família és el nostre tresor més gran o la nostra trampa mortal?


"Una llar és més que una casa. Parlar és molt més que explicar-nos el què ens passa.  Reunir-se es molt més que estar junts. Compartir és molt més que deixar-nos coses. Viure feliços és molt més que estar contents"
Juan Carlos Pisano.

El passat dissabte 8 de Juny es va realitzar la última sessió del Curs Educar-nos per Educar 2012-2013.

Varem treballar el Genograma, és un exercici en el que es crea l'arbre genealògic afegint la visió emocional del moment present.

La família és un sistema i com tot sistema busca l'harmonització i l'equilibri.

El Genograma familiar en ajuda a entendre algunes pautes de funcionament familiars, a fer despertar la nostra consciència en aspectes com ara les repeticions en noms, feines, expressions emocionals,....

Amb la informació recollida es poden treballar unes noves relacions familiars.
Comentaris