6a sessió: La comunicació

Avui hem parlat de la COMUNICACIÓ.

El 93% de la comunicació és no verbal i només el 7% és verbal.
Observar-nos com diem les coses, aprendre a comunicar el que desitgem i marcar els nostres límits són tres aspectes a tenir en compte per millorar la nostra comunicació . 


Hi ha diferents estils de comunicació: L'estil passiu, l'estil agressiu i l'estil assertiu.

La persona que es comunica de manera passiva creu que tothom es més important que ella.
La persona que es comunica de manera agressiva creu que es superior als demés.
La persona que es comunica de manera assertiva es col.loca amb un pla d'igualtat amb els altres.

Les persones tenim un tipus de rol o un altre segons l'àmbit en que ens trobem:perseguidor, salvador, víctima  o assertiu.

El rol assertiu aconsegueix trencar el triangle de sentir-se salvador, perseguidor o víctima, que són tres tipus de rols que no ens deixen avançar en les relacions amb els altres.

Quan som assertius, ens sentim feliços, protegim els nostres drets i respectem els dels altres, aconseguim objectius sens ofendre a ningú, ens sentim satisfets amb nosaltres mateixos, tenim confiança amb nosaltres, escollim el que desitgem, comunicar els nostres sentiments i desitjos, oferim una explicació quan és possible...

Jocs d'autoconeixement amb els fills i filles.
És important que nosaltres sapiguem observar, escoltar i respectar les aportacions dels altres.


Àpats de la sinceritat. Cadascú diu què li agrada i què no del que fan els altres membres de la família.

Jocs de rol: 
Fer representacions de teatre fent que els fills facin de pare i mare i els pares i mares de fills.

Comentaris