TALLERS PER A FAMILIES -2023


"Mai és tard per tenir una infància feliç"

Tom RobbinsEls cinc tallers formen part del programa formatiu "Educar en Versió Original"  destinat a totes aquelles persones amb inquietuds per l'educació, i que volen educar des de la responsabilitat i la  llibertat, amb 
afectivitat i efectivitat. Un curs per a créixer tant els adults com les criatures.  

Objectius

Proporcionar recursos a les persones que acompanyen a infants, per tal d'ajudar-los a crear llars on predomini un clima càlid que estimuli la confiança i la seguretat.  

Identificar i potenciar habilitats comunicatives i socio-emocionals per crear vincles afectius sans.

Calendari: 

  • 11 de febrer: Educar desde el model Ecologia Emocional.
  • 11 de març:  Comunicació efectiva i afectiva.
  • 15 d'abril:     Rutes per a créixer junts. 
  • 13 de maig:  Límits per a créixer. Construcció seguretat personal i autoestima.
  • 10 de juny:   Consciència i regulació emocional.

Horari

Dissabte matí 9h30 a 13h30 

 Preu

Preu dels cinc tallers: 100€ 

Preu d'un taller : 25 €

En el cas que s'inscriguin els dos adults, s'aplicarà un descompte del 20% a un dels dos inscrits. 

Espai

Les sessions es realitzaran a l'espai de Be Happy Avinguda Tarragona, 14 de (08770) Sant Sadurní d'Anoia.  

Contingut sessions

El contingut de les sessions s’agrupen en 5  conceptes:

 

AUTOCONEIXEMENT

Identificació de les àrees de millora i fortaleses de l’adult per tal de descobrir  la millor versió d’ell mateix per tal de posar-la al servei d’un mateix i dels altres.

Prendre consciència de la pròpia  història familiar per tal de realitzar una transformació personal, i aconseguir pau i benestar interior alhora que es millora les relacions amb les persones del nostre entorn.

Com es construeix la identitat de cadascú.

 

COMUNICACIÓ

La Comunicació No violenta. Comunicació verbal i no verbal. L’ escolta.

Identificació de les principals barreres en comunicació.

Formulació de preguntes.

Com parlar de temes difícils.

Com donar les gràcies.

Com expressar les nostres necessitats.

 

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Identificació i comprensió de les pròpies emocions per tal de saber gestionar-les davant situacions de dificultat.

Tècniques i exercicis de relaxació per assolir una atenció plena.

Recursos per crear un clima de confiança en les llars i les escoles.

Com potenciar la creativitat i fer créixer l’autoestima, resiliència i l’autonomia. 

 

PRINCIPIS I VALORS

Identificació de què són els valors i que ens aporten a la vida personal i familiar.

Selecció dels valors del moment present, tan individuals com els de la nostra família.

Diferències entre educar des de la igualtat, equitat o unicitat.

 

NORMES I LÍMITS

Definició de límits. Identificació de les limitacions de l’adult.

Com establir normes per a una bona convivència a les llars i les escoles.

Com acompanyar els infants en les seves responsabilitats.

Estratègies per a gestionar i resoldre els conflictes de manera pacífica. 

Metodologia

Les  sessions es desenvoluparan de forma activa i pràctica, vivencial i participativa. Es treballa des de la  metodologia del Coaching i el model d’Ecologia Emocional. Utilitzant com a recurs educatiu : el joc, els contes, les metàfores, música, pel·lícules així com tècniques corporals de moviment per tal d’aconseguir els objectius marcats en la jornada.

 

Formadora

Eva García Navarro

Coach Executive Ontològic, per l ‘Escola Europea de Coaching. Acreditada per ICF.

Docent per a la formació professional per a l’ocupació.

Experta en Ecologia Emocional.

Certificada com a CL2 en Alba Emoting.

Facilitadora per a processos de canvi paradigma educatiu i social

Autora del llibre "Nervis a la Graderia" Editorial Amat. 

Més informació:  www.coachevagarcia.com; www.coachevagarcia.net

 

Inscripcions

Per a participar en aquesta proposta, cal enviar un correus electrònic a l’adreça: escolapim@gmail.com 

Indicar en el correus electrònic:

  • nom i cognom de la persona assistent
  • adreça electrònica i telèfon de contacte 

Observacions:

Places limitades. En cas d’excés es computarà per rigorós ordre d’inscripció.

Per tal que es puguin realitzar les sessions són necessàries un mínim de persones inscrites. 

El pagament s'efectuarà en efectiu el mateix dia de la sessió.


Comentaris