INDICACIONS TALLERS PER A FAMILIES

 Avui comencem Tallers per a famílies amb la sessió:

"Educar als infants i joves del tercer mil·leni"

LLoc:  sala 1 de l'Excorxador 

Horari. 17h30 - 19h30 


Recordar-vos que aquests Tallers per a famílies van dirigits als adults que acompanyen criatures, per tant No poden assistir els nens i les nenes, a no ser que siguin bebés que estiguin en la fase d'alletament matern.  Més endavant oferirem tallers per fer conjuntament pares i fills

En cas de no poder assistir en alguna de les sessions us agrairem ens ho féssiu saber, amb el temps suficient per tal de poder oferir la vostra plaça alguna altre persona. 

Us demanem puntualitat, a poder ser venir 10 minuts abans de l'hora inici taller per tal de poder realitzar les accions per complir amb les mesures sanitaries de l'Escorxador. 

Les mesures sanitaries que hem de complir per utilitzar la sala 1 de l'Escorxador son:

- Facilitar llista de participants amb les seves dades de contacte (nom, cognoms i telèfon) 
- Es prendrà la temperatura abans d'entrar.
- Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic
- Portar mascareta dins la sala.

Material que has de portar per a ús individual:

- Una llibreta mida DIN A4 per prendre apunts o bé fulls solts per tal de poder fer els exercicis corresponents de la sessió.
- Bolígraf o llapis, i algún llapis de colors o retoladors.

Molt important: 

Necessitem ens doneu resposta al mail per tal de la confirmació plaça, i  per a facilitar les vostres dades a l'Escorxador. Només cal que ens indiqueu: Si vindrem als tallers, i Si podeu passar el meu nom i cognom, i número telèfon al Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

En el cas de no rebre resposta de confirmació, us reservarem la plaça fins les 17h.35 a partir d'aquell moment sinó heu vingut la oferirem a un altre persona. 

Podeu contactar amb nosaltres via WhatsApp al número 607 835 013.

Informació acualitzada al Canal de Telegram.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

Salut!

Comentaris